Idealist, pacifist og kvinderetsforkæmper

Trods sin tilbageholdende natur var Henni Forchhammer en idealistisk ildsjæl, der brændte for kvindesagen og kvinders valgret. Hun var den første kvinde, som talte i den danske Rigsdag, og den første kvinde, der fik indflydelse på dansk udenrigspolitik i kraft af sin rolle som delegeret for Folkeforbundet.