Verden er fuld af nasty women

Foto: Sinead Grainger

Nasty Women er en vedkommende og stærk intersektionel essaysamling fra det skotske undergrundsforlag 404Ink. UDBRUD! har talt med medstifter af det lille forlag, Heather McDaid, som har været med til at udvælge historierne og udgive essaysamlingen.

Af Isa Marie Romby
Foto: Sinead Grainger
November 2018

Den 8. november 2016 vandt Donald J. Trump præsidentvalget i USA. For mange var det et chok, for meningsmålingerne havde generelt været i modkandidaten Hillary R. Clintons favør. I en verden, hvor vi alle i udpræget grad bevæger os rundt i nyhedsbobler, hvor vi stort set kun eksponeres for det vi selv mener, tænker og gerne vil høre, var det for mange et valgresultat, der var svært at forholde sig til, og en stemning af apati bredte sig på globalt plan. Men selvom mismod, angst og forundring blev en post-valgtilstand for mange mennesker, var valgresultatet samtidig med til at sætte ild til en lille gnist, som med tiden har vokset sig stor og medført reel politisk modstand, hvis lige vi ikke har set i lang tid. Både på individ- og organisationsniveau begyndte folk at handle mod en politisk linje, som skader alle dem, der ikke er rige, hvide og heteroseksuelle. Ikke kun i USA, men over hele verden.

Hos det lille skotke forlag 404Ink var valget af Trump heller ikke noget, som kunne ignoreres. På et redaktionsmøde dagen efter Trumps sejr, dukkede ideen til en essaysamling op. En essaysamling, som skulle være forlagets måde at vise, at nok er nok, og at valget af en misogyn og nedladende præsident ikke accepteres. Nasty Women skulle blive forlagets litterære bidrag i en hvirvelstrøm af protester mod en administration fra helvede.

At samle de personlige historier, der ofte glemmes

Da Trump blev valgt, havde 404Ink kun udgivet et enkelt litteraturmagasin, og Nasty Women blev derfor det lille forlags første bogprojekt. UDBRUD! har talt med Heather McDaid, som sammen med Laura Jones har stiftet 404Ink, og som stod for hele processen med Nasty Women fra idé til den færdige bog. Essaysamlingen er efterfølgende blevet rost af forfattere som Ali Smith og Margaret Atwood.

I politiske tider, som dem vi er vidne til i dag, er det vigtigt at blive ved med at fortælle historier, være tro mod sandheden og dele levede erfaringer, som ikke vises i fjernsynet eller skrives om i aviserne.

McDaid forklarer, at en udfordring i forbindelse med tilblivelsen af Nasty Women var tidsperspektivet. For ønsket om at lave et statement og virkelig markere, at valget af Trump var uacceptabelt gjorde, at de to forlæggere ville have bogen på markedet hurtigst muligt. Derfor blev det altafgørende at de hurtigt kunne finde relevante skribenter, og de to forlagsstiftere og redaktører havde derfor en lidt anderledes tilgang end den man normalt ser i bogbranchen: “Vi kontaktede en lille gruppe mennesker, for at teste ideen, men det var faktisk hovedsageligt via et open call på Twitter, at vi kom i kontakt med bidragsyderne. Vi havde en idé om en række specifikke emner, vi gerne ville dække, men vi havde også et ønske om at blive overraskede og lære undervejs,” forklarer McDaid.

De to forlæggere var nemlig på jagt efter historier fra mennesker, hvis fortællinger og personlige erfaringer ofte overses eller ignoreres af mainstream medier. “I politiske tider, som dem vi er vidne til i dag, er det vigtigt at blive ved med at fortælle historier, være tro mod sandheden og dele levede erfaringer, som ikke vises i fjernsynet eller skrives om i aviserne. Det er vigtigt, at blive ved med at bruge vores stemmer hver gang det er muligt. Vi modtog en hel masse bidrag til essaysamlingen via email, og vi blev overvældede over, at folk stolede på os og gav os så personlige historier,” uddyber McDaid.

Kickstarter-success afslører bogens relevans

McDaid fortæller, at det normalt tager et år eller halvandet at få en bog færdig og klar til tryk. Men både McDaid og Jones havde en fornemmelse af, at det i kølvandet på valget af Trump, var vigtigere end nogensinde at minde unge mennesker om, at deres stemmer betød noget og havde værdi. Det gjaldt særligt de grupper af mennesker, hvis rettigheder ville blive undermineret af Trumps politiske linje. I januar 2017 igangsatte redaktørerne derfor en kampagne på crowdfundinghjemmesiden Kickstarter, for at få bogprojektet realiteseret. På tre dage, havde de nået deres mål, og da Kickstarter-kampagnen udløb efter tredive dage, havde projektet opnået 369% af det nødvendige beløb, og på Kvindernes Internationale Kampdag 2017 blev bogen sendt på markedet.

Kickstarter-kampagnens effektivitet er et vidnesbyrd på, at 404Ink havde ret i deres fornemmelse af, at netop en essaysamling med personlige historier fra kvinder og LGBTQI-personer var både relevant og velkomment. Selvom det er omkring halvandet år siden, bogen udkom, modtager redaktørerne stadig bestillinger og mails angående essaysamlingen. “Vi møder mange kvinder og piger, som fortæller os, hvordan bogen har påvirket dem på forskellige måder. Fra at føle sig set, til at give dem selvtillid til at bruge deres egen stemme. Og det er noget, der er meget surrealistisk for os. Vi ville have været stolte over at udgive en bog, som havde indflydelse på én enkelt person, så at så mange kan bruge bogen er overvældende for os,” forklarer McDaid.

Oprørslitteraturens mange stemmer

Essaysene i Nasty Women er forskellige i stil, tone og form, og de dækker en bred vifte af emner. Majoriteten af skribenterne tager udgangspunkt i sig selv, deres egen historie eller egne oplevelser, hvilket gør hvert essay til en rejse ind i et personligt univers, som trods individualiteten og den personlige vinkel, alligevel fortæller noget om det samfund, vi lever i i dag. Som ung vil man have svært ved ikke at kunne se dele af sig selv reflekteret i et eller flere af de 22 essays, og netop derfor er Nasty Women et vigtigt bidrag i en tid, hvor vi kan være tilbøjelige til at tro på de glitrede og perfekte billeder på Instagram, eller de polerede opslag på Facebook, som sjældent bevæger sig ud over illusionens tillokkende overfladebehandling.

Essaysene og skribenternes rå ærlighed er en påmindelse om, at vi trods forskelligheder kan være fælles om at være til stede i verden, og at vi ved at anerkende hinanden og de mange variationer af liv, der leves og skæbner, der udfolder sig, kan skabe et fællesskab, som kan gå imod fake news og alternative fakta, og sammen kæmpe imod de chokbølger af uretfærdighed og social ulighed, der lige nu udsendes som radioaktive stråler fra majoriteten af verdens magtcentre.

Nasty Women minder os alle sammen om, at det er helt okay at fejle, at det er okay at gå forkert, træffe forkerte valg eller bare tvivle på, om det vi laver, tænker og føler er legitimt. Essaysene og skribenternes rå ærlighed er en påmindelse om, at vi trods forskelligheder kan være fælles om at være til stede i verden, og at vi ved at anerkende hinanden og de mange variationer af liv, der leves og skæbner, der udfolder sig, kan skabe et fællesskab, som kan gå imod fake news og alternative fakta, og sammen kæmpe imod de chokbølger af uretfærdighed og social ulighed, der lige nu udsendes som radioaktive stråler fra majoriteten af verdens magtcentre. Som Becca Inglis skriver i essayet Love in Time of Melancholia: “By hearing other people relate their experiences to you, you begin to realise that you are not alone in your impulses and feelings. Your experiences are validated. They are part and parcel of everyday human experience. You are not mad or hysterical or awful but regular, part of a group that quietly muddles through life together.” Med Nasty Women tages det stille ud af stilheden og en fælles stemme med et utal af konnotationer, siger nej til uretfærdighed og ja til forskellighed. Med Nasty Women står det som mejslet i granit, at det personlige er politisk.

Nasty Women er et bidrag til oprørslitteraturen, og halvvejs inde i Trumps første (og forhåbentlig sidste) præsidentperiode fortsætter kampen stadig. Som Chitra Ramaswamy skriver i essayet Afterbirth:  “What can we do in response but march, resist, hope, care, and – if we are so inclined – write? Write who we are, what our bodies can and cannot do, and what we want to do with them, without shame or apology.”

Nasty Women
404Ink, 2017
232 sider

STØT UDBRUD! Giv et bidrag på Mæcen.