Fiktiv samtale med Tove D.

Johanne Helga Heiberg har med “En pakke cigaretter” føjet yderligere til samlingen af litteratur og kunst, der hylder Tove Ditlevsens stemme og liv. Bogen er kun på 14 sider, men fanger alligevel stemningen i Ditlevsens forfatterskab.

Af Isa Marie Romby, april 2018

I forbindelse med Tove Ditlevsens 100-års fødselsdag, blev hendes revival italesat og zoomet ind på i hele december 2017. Fødselsdagen i sig selv var ikke startskuddet på den genlæsning, som forfatterens værker har været udsat for de sidste par år, hvor en yngre generation har taget den ikoniske stemme til sig. Fødselsdagen var en lejlighed til at genudgive, genfortolke og genlæse et forfatterskab, som har haft betydning for mange danskere gennem tiden, og som man ikke kan komme uden om er en af de stærkeste stemmer i den danske litteraturhistorie. Olga Ravn udgav en samling udvalgte digte, som blev revet væk fra hylderne. Sort Samvittighed genopsatte teaterstykket “Tove Tove Tove” på Det Kongelige Teater, og farten hvormed billetterne blev udsolgt, siger noget om, hvor aktuelle Tove Ditlevsens tekster stadig er.

Fødselsdagen var en lejlighed til at genudgive, genfortolke og genlæse et forfatterskab, som har haft betydning for mange danskere gennem tiden, og som man ikke kan komme uden om er en af de stærkeste stemmer i den danske litteraturhistorie.

Mulighed for nyfortolkning

“Tove Tove Tove” er et eksempel på, hvordan Ditlevsens tekster er åbne for nyfortolkning. Og denne mulighed for nyfortolkning, nye analyser og nye læsninger er nok noget af det, der gør, at Ditlevsen bliver ved med at være relevant. Digtene, romanerne og novellerne er ikke kun billeder af Tove Ditlevsens samtid og samfund, der ikke længere eksisterer. De rummer derimod noget almenmenneskeligt, som giver læseren mulighed for at placere sig selv i teksterne og  placere teksterne i det samfund, vi befinder os i i dag.

“En pakke cigaretter” er et eksempel på en nyfortolkning og på en alternativ måde at læse og bruge Tove Ditlevsens tekster på. Johanne Helga Heiberg har nærlæst den barske roman “Vilhelms værelse” og har her søgt efter svar på nogle af de spørgsmål, Tove Ditlevsen har efterladt sine læsere med efter sin død. For selvom Tove Ditlevsens liv i høj grad var en del af offentligheden, og selvom hendes tekster er selvfremstillende og ikke lægger skjul på den smerte, usikkerhed, forvirring, livslede og -glæde, hun følte, er Ditlevsen alligevel lidt af en gåde.

Stærkt visuelt udtryk

“En pakke cigaretter” er en dialog mellem Tove Ditlevsen og en person, som kunne være Heiberg selv. Eller enhver anden kvinde, for hvem Ditlevsens tekster har haft en betydning. Heiberg leger med sproget. Hendes håndskrevne sætninger på stribet papir giver en autencitet til hendes egen stemme, mens de udklippede sætninger fra “Vilhelms værelse” former Tove Ditlevsens svar.

Heiberg formår at få en stærk variation af udtryk og følelser frem i bogens illustrationer.

De smukke blæktegninger varierer ikke meget i form, for på hver tegning ryges der cigaretter, og cigaretrøgen er det konstante baggrundsbillede. Men Heiberg formår alligevel at få en stærk variation af udtryk og følelser frem i bogens illustrationer.

“En pakke cigaretter” er et lille, fint og velkomment bidrag til den voksende samling af Tove Ditlevsen-fortolkninger.

Johanne Helga Heiberg, “En pakke cigaretter”
Forlaget Uro, 2017
14 sider

Læs også:

Tove, Tove, Olga

STØT UDBRUD! Giv et bidrag på Mæcen.