“I’m angry and I know you’re angry too”

Vold mod transpersoner er et globalt fænomen, som i værste tilfælde har døden til følge for de personer, der udsættes for det. I USA er 21 transpersoner blevet dræbt i 2017, og i 2016 blev 22 dræbt, hvilket er det højest registrerede tal nogensinde. Ifølge Human Rights Watch er det en giftig kombination af racisme, sexisme, homofobi og transfobi, der gør transpersoner mere udsatte. Heldigvis er der en bred palet af aktivister, der kæmper for at sikre rettigheder for alle, så ingen skal frygte for deres liv på grund af deres køn eller seksualitet.

Photo: Lindsey Hanako Asher

I løbet af året har der over hele USA været demonstrationer og markeringer af, at alle har lige rettigheder uanset køn, seksualitet eller hudfarve. I oktober samledes aktivister blandt andet til en trans rally i New York. Med til demonstrationen var feminist og aktivist Lindsey Hanako Asher, som holdt en tale for de forsamlede mennesker. Hun har delt sin tale med UDBRUD!, som her bringes i originalversion og i dansk oversættelse.

LaLa Zannell, Chanelle Sessooms og Cecilia Gentili. Foto: Lindsey Hanako Asher

“My name is Lindsey and I’m with Women’s March Global.

I’m angry and I know you’re angry too.

We’ve channeled that anger into action by introducing policy initiatives to end violence against the trans community.

Experiencing discrimination is painful. But I also know that our character and our way of understanding the world and people are changed in those moments of vulnerability.

Cisgender women must make room at the table for trans women to advocate for their rights alongside us in the women’s rights movement. We cannot speak of women’s rights without including the critical voices of trans women of color and gender non-conforming persons. Transgender women are women.

WE demand FULL rights of ALL women and persons to live their lives free from violence.

VIOLENCE that is employment discrimination and unequal pay.
VIOLENCE that is lack of housing and gentrification.
VIOLENCE that is lack of sensitivity training and education in schools.
VIOLENCE that is lack of access to health care and our sexual reproductive rights.

We will not rest in peace. We call for action NOW. We believe that the policy we are introducing to the NYCC will aid in curbing deaths of transgender and gender non-conforming persons.

How many more have to die? None. We have the power to hold our government accountable in protecting transgender and gender non-conforming lives and granting them their human rights.

Harvey Milk once said, “It takes no compromise to give people their rights. It takes no money to respect the individual. It takes no political deal to give people freedom. It takes no survey to remove repression.”

Life is about showing up. I want to thank all of you for showing up tonight and I call on you to take action to sign and support this policy when it is formally introduced.

Thank you!”

Cevilia Gentili og Melissa Sklarz interviewes af Channel 7 News. Photo: Lindsey Hanako Asher

Dansk oversættelse:

“Mit navn er Lindsey, og jeg repræsenterer Women’s March Global.

Jeg er vred, og jeg ved, at I også er vrede.

Vi har forvandlet denne vrede til handling ved at introducere politiske initiativer, der skal stoppe vold mod transpersoner.

Det gør ondt at opleve diskrimination. Men jeg ved også, at vores måde at handle og forstå verden og mennesker på ændres i den slags øjeblikke af sårbarhed.

Cis-kvinder er nødt til at gøre plads ved bordet, så transkvinder kan forsvare deres rettigheder side om side med de øvrige kvinder i kvinderettighedsbevægelsen. Vi kan ikke tale om kvinders rettigheder uden at inkludere de vigtige stemmer fra farvede/sorte transkvinder og non-binære personer. Transkønnede kvinder er kvinder.

VI kræver FULDE rettigheder, så ALLE kvinder og personer kan leve deres liv fri for vold.

VOLD i form af diskrimination på arbejdspladsen og ulige løn.
VOLD i form af mangel på boliger og i form af gentrificering.
VOLD i form af mangel på sensibilitetstræning og undervisning i skolerne.
VOLD i form af mangel på adgang til sundhedsvæsenet og vores reproduktive rettigheder.

Vi vil ikke tie stille. Vi kræver handling NU. Vi tror på, at de politiske initiativer, vi har introduceret til byrådet i New York, vil være med til at begrænse drab på transkønnede og non-binære.

Hvor mange flere skal dø? Ingen. Vi har magten til at holde vores regering ansvarlig for  beskyttelsen af transpersoner og non-binære personers liv. Det er regeringen, der skal sikre, at deres menneskerettigheder overholdes.

Harvey Milk sagde engang: “Det kræver ikke noget kompromis at give mennesker deres rettigheder. Det kræver ikke penge at respektere individet. Det kræver ikke politiske aftaler at give folk deres frihed. Det kræver ikke en spørgeundersøgelse at fjerne undertrykkelse.

Livet handler om at dukke op. Jeg vil gerne takke alle jer her for at være dukket op i aften, og jeg opfordrer jer til at handle og underskrive og støtte dette her politiske initiativ, når det engang bliver formelt introduceret.

Tak!”

Breanne Butler (Women’s March Global) og Lindsey Hanako Asher