Ny feministisk dagsorden i dansk politik

Vi har ventet længe, og nu har Danmark fået et nyt feministisk parti. Det går under navnet Feministisk Initiativ og slutter sig dermed til søsterpartierne i Norge, Finland og Sverige. UDBRUD! har interviewet et par af stifterne for at finde ud af, hvad det kan og vil. Det blev til en snak om barsel, feminisme og det danske politiske landskab.

Af Christine Vassaux Noe/Foto: Christine Vassaux Noe
oktober 2017

En let blæsende og kølig septemberdag mødtes UDBRUD! med Muneeza Rosendahl og Maria Mortensen, der begge er medstiftere, talspersoner og bestyrelsesmedlemmer af Feministisk Initiativ, og som gav os et indblik i det nystartede partis målsætninger, ambitioner og visioner for samfundet.

Det nye feministiske parti

I foråret kom Enhedslisten med et feministisk delprogram, hvilket blandt mange feminister på venstrefløjen føltes tiltrængt. Når Enhedslisten – et af Danmarks store, veletablerede partier – netop har fået et feministisk delprogram, er det oplagt at finde ud af, hvordan Feministisk Initiativs målsætninger adskiller sig fra Enhedslistens, og hvad de kan bidrage med på den danske politiske scene. For er det overhovedet nødvendigt med endnu et parti?

Feministisk Initiativ skriver selv i deres værdiprogram, at de ikke vil placere sig et sted på den traditionelle højre/venstre-skala, hvad angår politik, selvom deres værdiprogram er overvejende socialistisk. Muneeza forklarer, at de kalder sig et ‘pink parti’, der baserer sig på den feministiske ideologi. “Det bliver ret evident, at vi ikke kan ligge på den klassiske højre/venstre skala, fordi det er en socioøkonomisk ideologi,” uddyber hun.

Hvad angår Enhedslistens feministiske delprogram, mener Feministisk Initiativ ikke, at de adskiller sig synderligt rent politisk på det punkt. De mener, at den væsentligste forskel er, at deres parti tager udgangspunkt i feminisme, således at det ikke bare er en del af værdiprogrammet, men selve kernen i deres politik. “Jeg tror som sådan ikke, at der er nogen forskel forstået på den måde, at Enhedslistens delprogram er mindst lige så oprigtigt, som vores fulde partiprogram er. Vi er ikke ude på at kritisere det, men ser det som positivt,” uddyber Maria.

Selvom Feministisk Initiativ ikke skriver nogen steder i deres værdiprogram, at de er et socialistisk parti, forklarer de selv, at mange af deres tanker og idéer baserer sig på en socialistisk tankegang. “Vi har en meget klar omfordelingspolitik, som er socialistisk i sin grundvold, for det er det, når man taler om omfordeling på radikal vis. Vi har også et meget klart antiracistisk udgangspunkt,” forklarer Maria.

Muneeza fortsætter: “Vi går ind for en radikal omfordeling af samfundets ressourcer, og det er næppe foreneligt med et liberalistisk eller højreorienteret synspunkt. En aktiv omfordeling og en stærk velfærdsmodel ser vi som det mest effektive værktøj til at sikre lige muligheder for alle. Hvis man læser vores værdiprogram, er det ganske tydeligt, at vi i socioøkonomisk politik står stærkt placeret i en socialistisk værdisætning.”

Den intersektionelle vinkel

For tiden er der stor uenighed på de forskellige politiske fløje om, hvem der må kalde sig feminister, og hvad der er rigtig og forkert feminisme. Feministisk Initiativ mener ikke, at der er nogen, der ikke må kalde sig feminister. Ifølge dem er feminisme en kamp for lige rettigheder til alle, og alle, der kan tilslutte sig deres værdiprogram, er velkomne i Feministisk Initiativ. Maria uddyber: “Vi er et parti, der søger indflydelse og vælgere, og det betyder, at vi har et værdiprogram, som senere skal blive til et partiprogram. Vi håber, at vi får startet nogle diskussioner og debatter, der gør, at folk får øjnene op for, at den måde, vi tidligere har tænkt ligestilling og repræsentation i samfundet på, ikke er tilstrækkelig.”

“Når vi siger intersektionalitet, så handler det nemlig om krydsningen af forskellige former for undertrykkelse,”

Feministisk Initiativ forsøger at samle et feministisk fællesskab uden at bekende sig til nogle bølger eller bestemte feministiske grupperinger. Dog understreger de, at de er intersektionelle feminister, og at det spiller en stor rolle i deres politik. “Når vi har brugt ordene ‘intersektionelle feminister’, så er det, fordi vi mener, at der er en udfordring i den måde, vi taler om ligestilling og diskrimination på i dag. Det handler om, at nogle mennesker bliver ramt af en lang række strukturer, som er diskriminerende. Når vi siger intersektionalitet, så handler det nemlig om krydsningen af forskellige former for undertrykkelse,” forklarer Maria.

For at være et intersektionelt parti er det vigtigt for dem, at minoriteter er repræsenteret alle steder i partiet. De har allerede bestyrelsesmedlemmer og kandidater til kommunalvalget, der tilhører forskellige minoriteter. “Vi går meget op i at få endnu flere minoriteter ind i vores parti, og at vores politik og partiprogram skal udmøntes af de folk, som det faktisk handler om. Vores mål er også at være eksplicitte i at kalde racisme og diskrimination ud,” uddyber Muneeza.

Feministisk Initiativ inviterer også til forskellige politiske værksteder, som de kalder for ‘Feministisk Værksted’, og som hver gang har et nyt fokusområde. Her håber de på at kunne tiltrække folk og organisationer, der er i direkte kontakt med den type undertrykkelse, der bliver sat fokus på i partiet, netop for at være så inkluderende som muligt.

Radikal barselsordning

På mange punkter er store dele af Feministisk Initiativs politik en ny måde at tænke og udføre politik på. Et af de punkter, der sandsynligvis vil kunne skabe stor debat, er deres holdning til barsel. De går nemlig ind for en radikal ændring af barselsordningen. Feministisk Initiativ vil kæmpe for, at barslen bliver fordelt ligeligt, medmindre en af forsørgerne for eksempel er syg. De mener, at fædre/medforældre er dårligere stillet, da mødrene som oftest tager størstedelen af barslen. Denne ulige fordeling af barslen er også kontraproduktiv for kvinderne: “Det sætter kvinderne lønmæssigt og karrieremæssigt langt bagud i forhold til mændene,” forklarer Muneeza.

“Hvis kvinderne halter bagefter på jobmarkedet på grund af et barselssystem, der fastholder kvinderne i hjemmet, så er det ikke blot et tab for den enkelte, men et samfundsmæssigt økonomisk underskud, som vi skal gøre noget ved,”

Feministisk Initiativ mener, at man ved at gøre en ligeligt fordelt barsel obligatorisk vil kunne udligne det store løngab, der i dag er mellem mænd og kvinder, samtidig med at man vil kunne drage større økonomisk nytte af, at kvinder i dag i mange tilfælde er bedre uddannede end mænd. “Hvis kvinderne halter bagefter på jobmarkedet på grund af et barselssystem, der fastholder kvinderne i hjemmet, så er det ikke blot et tab for den enkelte, men et samfundsmæssigt økonomisk underskud, som vi skal gøre noget ved,” afslutter Maria.

Mere feminisme til folket!

Der kan aldrig blive for meget feminisme i politik, og med et nyt feministisk parti kan man håbe, at det kan være med til at trække nogle andre partier i en mere feministisk retning og generelt være med til at sætte feminisme mere på dagsordenen i Danmark. Jo flere partier med feministisk indhold og feministiske værdier, jo mindre farligt bliver det at kalde sig feminist og tage del i kampen for ligestilling i Danmark.

Feministisk Initiativ er stadig nye i Danmark, og det bliver spændende at se, hvor stor opbakning de får. I Norge og Finland står partiet ikke særlig stærkt, mens de i Sverige blomstrer og har stor indflydelse. Det danske Feministisk Initiativ har netop samlet underskrifter nok til at stille op til kommunal- og regionsvalget i København til november.

Faktaboks:

  • Feministisk Initiativ Danmark blev stiftet den 5. juni 2017
  • Feministiskt Initiativt blev stiftet i Sverige i 2005, i Norge i 2015 og i Finland i 2016
  • Muneeza Rosendahl, Maria Mortensen og Marie Raasthøj Hansen er talspersoner for partiet
  • Feministisk Initiativ stiller op til kommunal- og regionsvalget november 2017 i Københavns kommune
  • Deres næste Feministiske Værksted kommer til at foregå i København, den 29. oktober og kommer til at handle om vilkår for fødende og fødselspersonale

Overvejer man at stemme på Feministisk Initiativ til kommunal- og regionsvalget har UDBRUD! her lavet en oversigt over deres opstillede kandidater
Kommunalt: Marie Raasthøj Hansen, Ida Damgaard, Irene Lukić, Liv i Dali
Regionalt: Muneeza Rosendahl, Siri Bonde, Cathrine Borum Hyldig