Magt og afmagt i en nær fremtid

Den fremragende nær-fremtidsroman “The Power” sætter fokus på ligestilling, strukturel ulighed og det, der kan ske, når der skubbes til magtbalancerne i samfundet. Den britiske forfatter Naomi Alderman har skrevet en roman, som kan indtage pladsen som vor tids ”Tjenerindens fortælling”, og som Margaret Atwood har kaldt ”electrifying.”

Af Isa Marie Romby
September 2017

”If the world didn’t need shaking up, why would this power have come alive now?”

I “The Power” beskrives en verden, som i den grad bliver rystet i sin grundvold. Mange af de tendenser, vi lige nu ser på globalt plan, vidner om, at vi muligvis også er ved at vække en slumrende kraft, og at vores egen virkelighed har brug for en rystetur og en ’shaking up’, a la den, der finder sted i romanen. Med Women’s March og andre protester verden over går folk sammen og slår fast, at der er ting, der skal ændres, hvis vores demokratiske samfundsstrukturer skal være andet end illusioner. Dette er muligvis en af grundene til, at ”The Power” slår hårdt og fængsler læseren med en nervepirrende og altopslugende litterær oplevelse fra første til sidste side. Ligesom ”Tjenerindens Fortælling” har fået en revival i den nuværende (og skræmmende) Trump-æra, placerer ”The Power” sig på listen over læseværdige romaner om et dystopisk fremtidssamfund, der minder lidt for meget om det, vi begynder at se stikke sit grimme ansigt frem i vores samtid.

Kvinderne bryder fri

I “The Power” oplever en ung kvinde en dag en særlig følelse i sine fingerspidser. En knitrende fornemmelse. En følelse af indestængte kræfter. Det viser sig at være Kraften, som er i alle unge piger, hvis styrke varierer, og som pigerne kan vække i ældre kvinder. Nyheden om Kraften spreder sig med en hastighed kendetegnende for en tid domineret af sociale medier og global kommunikation. Overalt i verden begynder kvinder at bryde fri, gøre oprør og markere deres plads i verden.

Nyheden om Kraften spreder sig med en hastighed kendetegnende for en tid domineret af sociale medier og global kommunikation. Overalt i verden begynder kvinder at bryde fri, gøre oprør og markere deres plads i verden.

Bogen følger en række personer, som oplever Kraften på egen krop eller er vidner til den. De kvindelige hovedpersoner har forskellig alder, geografisk tilhørsforhold og bruger Kraften på forskellige måder. Dog er de alle i større eller mindre grad påvirket af den magt, Kraften er med til at give dem, og af, hvordan denne nyerhvervede egenskab kan bruges til egen og andres vinding. Vi følger også en enkelt mand på tæt hold, nemlig journalisten Tunde, gennem hvis øjne begivenhederne udfolder sig og analyseres. Det er igennem Tundes blik, at vi oplever udviklingen i Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabien, hvor drabet på to unge piger vækker Kraften og oprørstrangen i alle kvinderne i byen. Den elektriske energi strømmer fra dem og bliver umulig at rulle tilbage. ”They understood their strength, all at once,” skriver Naomi Alderman i romanen. Beskrivelsen af forholdene i Riyadh er identiske med de faktiske forhold i Saudi-Arabien i dag, hvor kvinders bevægelses- og handlefrihed er yderst begrænset. Kraften i ”The Power” bliver dermed et symbol på den undertrykte vrede, afmagt og frustration, som mange kvinder føler i dag, og som fodres af den strukturelle ulighed, der opleves i mange samfund verden over.

Bogen viser et muligt udfald, når der reageres på århundreders undertrykkelse, seksuelle krænkelser og fornedringer. Når der reageres på århundreders sexisme.

Kraften får alvorlige konsekvenser på samfundsstrukturerne, og i hele verden begynder regeringer at vælte, monarker fordrives, og magtmonopolet udfordres. ”The Power” viser, hvad der kunne ske, hvis det hele blev vendt på hovedet, og kvinder pludselig fik voldsmonopolet. Bogen viser et muligt udfald, når der reageres på århundreders undertrykkelse, seksuelle krænkelser og fornedringer. Når der reageres på århundreders sexisme. Men som det ofte er tilfældet med gode intentioner, er det for mange svært at kontrollere den magt, der følger med Kraften. Dette illustreres blandt andet, da et nyt land, Sydmoldova, opstår. Her overtager kvinderne magten og skaber et nyt samfund. Uafhængigheden og opgøret med tidligere patriarkalske strukturer skaber ikke hverken stabilitet eller lighed, men kaster derimod landet ud i en krig på flere fronter og skaber et indenrigsklima, som i stigende grad minder om det, vi ser i Saudi-Arabien i dag, blot med omvendt fortegn.

Vold og bange mænd

Selvom majoriteten af karaktergalleriet består af kvinder, er mændenes stemmer ikke usynlige. For selvfølgelig er det svært at acceptere, at magtbalancen skifter, og at kvinder nu har mulighed for at sige fra over for vold, sexisme og diskriminerende samfundsstrukturer. Mændene begynder at røre på sig og finder et åbenlyst ubehag og en angst for denne nyfundne Kraft. De fantaserer om selv at besidde Kraften, men er samtidig bange for den, en smule frastødt og forvirrede.

Selvfølgelig er det svært at acceptere, at magtbalancen skifter, og at kvinder nu har mulighed for at sige fra over for vold, sexisme og diskriminerende samfundsstrukturer.

På forskellig vis forsøger mændene at sige fra, mobilisere sig og sætte en stopper for den skræmmende udvikling. Blandt andet på det famøse internet opstår en række debatfora, hvor mænd diskuterer situationen og bakker hinanden op i, hvilken plads i samfundet kvinder egentlig bør have. Meget lig de debatfora, der findes i dag, og de utallige, mandlige internet-trolls, der har et behov for gennem modbydeligt sprogbrug at lukke ned for kvindelige debattører eller politikere. Noget, som af uforklarlige årsager får bedre og bedre vilkår i dag. I ”The Power” er tonen i disse fora ekstremt aggressiv og voldelig, og hovedmantraet er ”Kill the cunt!” Manderettighedsbevægelser opstår (virker det bekendt?), og en terrorgruppe kaldet Male Power ser dagens lys.

Prikker til din indre aktivist

Det nye land Sydmoldova er måske et ekstremt eksempel, men Alderman skubber alligevel til antagelsen om, at kvinder er mere fredfyldte end mænd, og at flere kvindelige statsledere ville sikre demokrati og øget fred på globalt plan. Hun prikker til vores forståelse af magt, hvordan den varetages og bruges, samt den betydning, den har i samfundet.

Kollektiv afstandtagen fra det etablerede system skaber revolutioner. Revolutioner vælter magthaverne.

Bogen viser, hvorfor det er så vigtigt for patriarkatet at fastholde kvinder i troen på, at de er magtesløse. Som teoretiker Cynthia Enloe har sagt, så er det magthavernes største frygt, at kvinder en dag opdager, at de sammen kan ændre samfundet, at de kan udfordre uligheden. Indre splittelser og stridigheder i kvindebevægelsen har derfor til alle tider været patriarkatets stærkeste våben. Hvad er mere skræmmende for magthaverne end kollektiv protest? Kollektiv afstandtagen fra det etablerede system skaber revolutioner. Revolutioner vælter magthaverne. ”The Power” giver et skud energi til oprørstrangen og sætter gang i tankerne om alternativer til det nuværende samfund. Bogen er absolut læseværdig.

“The Power”
Naomi Alderman
2017
Penguin Books
288 sider

STØT UDBRUD! Giv et bidrag på Mæcen.