Mette Bock og co. lider af begrebsforvirring

LA og regeringens mål er helt at fjerne statsstøtten til KVINFO. De kalder blandt andet KVINFO et politisk projekt, der udfører venstreorienteret propaganda, der insisterer på, at kvinden er det svage køn – men måske Mette Bock og co. har misforstået noget?

Af Carla Rafaella Gianetti og Isa Marie Romby
Foto: Kritisk Pynt
Marts 2017

Kære Mette Bock,
Der må være noget du har misforstået eller blot ikke ved? I sagen om KVINFOs bibliotek kaster du og dine kollegaer nemlig rundt med begreber og argumenter, som ganske enkelt ikke har hold i virkeligheden. 

Vi begriber simpelthen ikke, hvordan man som kvindelig kulturminister kan træffe en så demokratisk undergravende beslutning og misbruge sin magt ved paradoksalt nok at lukke munden på en organisation, der kæmper for, at kvinder som dig fortsat har noget at skulle have sagt i vores samfund. Hvor mon du selv som kvindelig politiker ville have siddet i dag, hvis ikke det var for organisationer som KVINFO? Det ved du nok ikke?

Du vil allerede fra 2018 sammenlægge KVINFOs bibliotek med Det Kongeliges – hvilket i sig selv kan ses som KVINFOs dødsdom. Men lige det ved du vel godt? Det er vel hele ideen? For som din kollega og ligestillingsordfører for LA, Laura Lindahl, har udtalt i en pressemeddelelse: »KVINFO er et politisk projekt, og vi skal selvfølgelig ikke give statsstøtte til propaganda«.

Nogle af bevillingerne til KVINFOs arbejde i Mellemøsten ligger i Udenrigsministeriet og er bundet til 2022, men planen er åbenbart, på baggrund af disse argumenter, at lukke helt ned for statsstøtten.

Angst og national stolthed

Men politisk propaganda, Laura Lindahl? Virkelig?! Måske er det her på sin plads med en lille smule begrebsafklaring: Propaganda bruger stærke følelser som angst, had og national stolthed. Det er ved brug af propaganda, at mange diktatorer er kommet til magten. Sådan mange demokratier er blevet udvandet. Men lige det ved du vel allerede? Eller?

Det var sådan, Trump førte valgkamp og nu fører sin postfaktuelle, populistiske og kvindehadske politik. På samme måde er det, at I, den danske højrefløj, lader kerneværdierne i den danske velfærdsstat smuldre: Øget privatisering. Reducering af velfærden. Helst kun støtte til organisationer, der understøtter magten. Hetz mod kontanthjælpsmodtagere, de syge og alle andre, der falder uden for konkurrencestatens snævre grænser.

Det er med national stolthed og angst for ‘de fremmede’ som grundingredienser, at I i efteråret var med til at underkende Danmarks forpligtelser i FN’s Flygtningekonventionsaftale. Det er med national stolthed som indirekte bevæggrund, at I truer med at lukke ned for støtten til medier, der ikke understøtter neoliberalistiske diskurser. Truer med at trække statsstøtte til kulturorganisationer med medmenneskelighed og social bevidsthed i fokus. Det er forstemmende og sørgeligt! Danmark har aldrig været koldere end i disse år.

Hvordan man på sigt vil lukke ned for en historisk organisation, fordi det ikke er i magtens interesse. En beslutning, der er truffet på baggrund af uholdbare argumenter.

Og det er ikke bare sørgeligt – det er dybt foruroligende. Selvom vi godt ved, at vi lever i en verden med samfundsstrukturer, der tillader decideret kvindehadske politikere på topposter, bliver vi alligevel chokerede over, hvor lidt man på statsniveau i Danmark anerkender mangfoldighed, forskning, kulturarv og historie og hellere vil have et samfund baseret på censur, fake-news, ulighed og frygt. Hvordan man på sigt vil lukke ned for en historisk organisation, fordi det ikke er i magtens interesse. En beslutning, der er truffet på baggrund af uholdbare argumenter. Vi troede, vi var et vidensbaseret samfund, hvor netop demokratiet, foreningslivet og pladsen til at ytre sig politisk var i højsædet. Og det troede vi egentlig også var en del af den liberale ideologi, som vel er en del af regeringsgrundlaget? Vi tog åbenbart fejl. 

Så når du, Laura Lindahl, anklager KVINFO for at udgyde propaganda, bør du i virkeligheden nok kigge indad. Kigge på den måde, I driver populistisk symbolpolitik. Men det ved du jo egentlig også godt? Eller?

Samlingssted og historisk vidensbank

Men kære Mette Bock og Laura Lindahl,
Hvad I helt sikkert ikke ved er, at KVINFO faktisk er en organisation, der siden 1984 har arbejdet for ligestilling og mangfoldighed baseret på forskning og viden. KVINFO er baseret på en kæmpe historisk vidensbank inden for kønsforskning og deres mange prisbelønnede og internationalt anerkendte projekter såsom ekspertdatabasen, webmagasinet, det Kvindebiografiske Leksikon, Nordisk Kvindelitteraturhistorie og KVINFOs Mentornetværk, bliver lige nu benyttet af mange forskellige forskere, folkeskoleelever, politikere og journalister  – uanset deres politiske ståsted.

Det er en kæmpe videnscentral, der giver indblik i og forklaringer på, hvorfor vi stadig ikke har ligeløn i Danmark. 

KVINFO er et samlingssted. Et bibliotek, der skaber plads til mange forskellige stemmer og giver alle (som vil, vel at mærke) mulighed for at opsøge viden og få indblik i Danmarks historie. Et bibliotek, der danner fundament for hele organisationen og er hele KVINFOs eksistensgrundlag. Det er deres hjerte  – og hjerne.

Det er en kæmpe videnscentral, der giver indblik i og forklaringer på, hvorfor vi stadig ikke har ligeløn i Danmark. Hvorfor mennesker stadig diskrimineres på grund af køn, hudfarve, etnicitet og seksualitet. Hvorfor skellet mellem rig og fattig bliver ved med at vokse. Men den viden skal vi måske helst have lagt låg på?

Statsfeminismens svage kvinder

I anklager KVINFO for at repræsentere en statsfeminisme, der fremstiller kvinden som det svage køn. I kender tydeligvis ikke til den ekspertdatabase som KVINFO har bygget op igennem årene. En database, der indeholder mere end 1100 kvindelige eksperter? Eksperter fra et bredt spektrum af fagområder og fra alle hjørner af det politiske landskab. En ekspertdatabase, der forsøger at rykke ved det faktum, at majoriteten af kilder i danske medier har lys hud og et Y-kromosom.

Men det er måske det, I kalder for propaganda? Vi kan så fortælle jer, at det altså ikke er propaganda at arbejde for at skabe et nuanceret mediebillede, hvor flere stemmer kommer til orde. Hvor ‘ekspert’ ikke er synonymt med ‘hvid mand’.

Ekspertdatabasen viser med al tydelighed, at KVINFOs arbejde er et udtryk for mangfoldighed og ligestilling. Men det er måske heller ikke lige det, vi helst ser i Danmark for tiden? KVINFOs arbejde er baseret på fakta gennem forskning. Hvad er jeres og resten af højrefløjens oplysninger baseret på? Hvilke følelser er det, der driver jer? Ved nærmere eftertanke – det ved vi egentlig godt.  

At alle mennesker har lige rettigheder, uanset deres køn eller diverse andre identitetsmarkører.

Men hvad vi ikke begriber er, hvor i KVINFOs arbejde og virke I ser kvinden repræsenteret som det svage køn? Vi kan ikke se det. Derimod ser vi en gennemgående indsats for at slå fast, at alle mennesker er lige meget værd. At alle mennesker har lige rettigheder, uanset deres køn eller diverse andre identitetsmarkører. Et arbejde, der rummer forskningsbaseret viden, kilder, historier, litteratur og fortællinger om den danske og internationale ligestillingshistorie, om stærke kvinder, der på trods har kæmpet sig til indflydelse. Så når du, Laura Lindahl, siger, at KVINFOs ligestillingsbegreb kun handler om kvinden som det svage køn, bør du måske lige tage en tur på biblioteket!

Historieløst, anti-demokratisk og ignorant

KVINFO står for et yderst vigtigt projekt  – som ja, måske er politisk, i og med de arbejder for ligestilling mellem kønnene og et mere lige samfund. Men det er også en organisation, der er en vigtig del af den danske kulturarv, historie og ikke mindst har en vægtig stemme i samfundsdebatten, der påpeger nogle uhensigtsmæssige magtstrukturer. Og måske kan det ses som venstreorienteret, men at bruge dette som et argument for at lukke organisationen ned, lukke munden på dem og ikke anerkende deres arbejde er, som Politiken og Pernille Skipper skriver, ikke bare historieløst og anti-demokratisk, det er også ignorant og tegn på uvidenhed!

Vi står på skuldrene af mennesker, der har skabt debat og modkraft i vores samfund  – en modkraft, som I nu forsøger at eliminere.

For vi ved jo godt alle sammen, hvor svært det er at bygge noget lignende op igen – det er praktisk talt umuligt. Vi ved godt, hvor mange år, det har taget at komme hertil. Det hviler på mange års arbejde og investerede kræfter. Vi står på skuldrene af mennesker, der har skabt debat og modkraft i vores samfund  – en modkraft, som I nu forsøger at eliminere. Men lige det ved I jo godt.

Kære Mette Bock og Laura Lindahl, gør os alle sammen en tjeneste. Kig på KVINFOs hjemmeside. Kig i deres database. Kig på deres Facebookside. Sæt jer ind i det, I har så travlt med at udtale jer om og så travlt med at ødelægge – men tydeligvis ikke har noget begreb om.

Jeres mål er på sigt helt at udslette KVINFO. Så ja, vi græder, bliver angste og arrige, er i  vores følelsers vold, men vi giver ikke op. Vi kæmper videre for et vidensbaseret samfund, mangfoldighed, ligestilling og ikke mindst demokrati. Vi rejser os, råber højt og kæmper videre side om side for at bevare KVINFO!

Bevar KVINFO og deltag i kampen!

STØT UDBRUD! Giv et bidrag på Mæcen.