Et sommeropråb mod fascismen

Højredrejningen har ramt Vesten. Liberalistisk politik fejer hen over Danmark og resten af Europa. OVBIDAT har valgt det perfekte tidspunkt til at udgive Athena Farrokhzads ‘Som om katastrofen ikke allerede var her’. I 2014 var hun vært på svensk P1’s ‘Sommar’, hvor hun i 90 minutter tordnede mod den tiltagende fascisme og undertrykkelse i Vesten. Nu har forlaget OVBIDAT fået oversat manuskriptet og udgivet det i bogform.

Af Tine Friis Kelstrup
Foto: Sofie Sigrinn
marts 2017

Athena Farrokhzad er en svensk-iransk digter, litteraturkritiker og lærer på Biskops-Arnös författarskola.  Hendes digtsamling ’Vitsvit’ udkom på dansk i 2013. Hun har desuden skrevet en debatskabende anmeldelse af Yahya Hassans digtsamling.

Den 21. juli 2014 var hun vært i svensk P1’s ’Sommar’. Et program, hvor forskellige kendte talere får stillet 90 minutters taletid til rådighed. Ylva Karlsson og Maja Karlsson stod for musikken, som indrammede Athena Farrokhzads rasen mod blandt andet fascisme, racisme, EU’s immigrationspolitik, kapitalismen, den sociale uretfærdighed og samfundets klasseskel. Nu har OVBIAT fået oversat manuskriptet og udgivet det i bogform med titlen ’Som om katastrofen ikke allerede var her’.

Poesi og højredrejning

”Jeg tror ikke, at digtere kan ændre verden. Men jeg tror, at digtet er et medium til at undersøge disse ideologiske forskydninger, samt hvem der må betale prisen for dem,” skriver Athena Farrokhzad i tiende del af de i alt tolv dele, som hendes manuskript består af. Hver del er smukt, elegant og poetisk udført og behandler alle aspekter af det uligestillede samfund, vi lever i, og den højredrejede udvikling, vi er en del af.

Med sin lyriske form krydrer Athena Farrokhzad sin kritik af det vestlige samfunds stigende fascistoide tilgang til de svageste i samfundet med citater fra andre digtere som for eksempel Bertholt Brecht, Gloria Gervitz og Inger Christensen. Hun italesætter sin forargelse af blandt andet social ulighed, sexisme samt afvisningen af mennesker på flugt. Hun drager paralleller mellem Breivik og Sverigedemokraterna og slår med henvisning til Krystalnatten fast, at vi med den generelle højredrejning af det vestlige samfund er i gang med at rulle alle de fremskridt tilbage, som arbejderne, kvinderne og minoriteterne kæmpede så hårdt for i forrige århundrede.

Strukturel sexisme og racisme

”Somme tider spørger jeg mig selv, hvorfor vi ikke strejker eller danner byguerillaer. Især hver gang endnu en voldtægtsmand går fri, fordi vores kroppe stadigvæk ikke tilhører os. Det er noget, der understøttes af utallige fortællinger i kulturen, hvor vold mod kvinder er et bærende element i spænding og romantik,” skriver Athena Farrokhzad.

Hun mener, at de utallige reformer, der har stækket de svagestes rettigheder, i særlig grad har ramt kvinder, hvilket vi også kan nikke genkendende til herhjemme. Det gælder blandt andet Venstreregeringens kontanthjælpsloft fra efteråret og LA’s forslag om at lægge KVINFO ind under Det Kongelige Bibliotek.

For Athena Farrokhzad handler feminisme ikke så meget om, at kvinden skal anses som mandens ligestillede, men snarere om at bekæmpe den patriarkalske samfundsstruktur, som vi alle lider under.

”For mig har feminisme aldrig været en stræben efter at blive betragtet som den heteroseksuelle mands jævnbyrdige, men derimod kampen for at styrte den patriarkalske grund, som vores viden om verden hviler på,” skriver hun i bogen.

For hende er racisme og sexisme  i samme grad som højredrejning, klasseskel, undertrykkelse af minoriteter og en kapitalisme, der er løbet løbsk, en strukturelt betinget del af vores moderne samfund.

”Der er få, der i dag vil kalde sig racister. Men det betyder ikke, at de ikke drager fordel af racismens måde at kategorisere og vurdere mennesker på, eller at de ikke viderefører kolonialistisk tankegods,” pointerer hun.

Smukt, poetisk og unuanceret

Athena Farrokhzads manuskript er kort, koncist og utrolig smukt skrevet. Formen tillader dog ikke den store nuancering, dybdegående diskussion eller refleksion over de samfundsproblemer, som hendes tekst behandler. Hun har valgt at anskue en bred vifte af samfundsmæssige fortrædeligheder med venstreorienterede briller på. Det er en betagende tekst, og det er ikke meningen, at det skal være et sagligt, samfundskritisk og kedsommeligt debatindlæg om vor tids største samfundsproblemer, men man sidder nu alligevel tilbage med smagen af ensidighed i munden og en fornemmelse af, at forfatteren muligvis er kommet lidt for langt over i den modsatte grøft.

Anmelderen giver bogen 4 ud af 5 stjerner


Athena Farrokhzad, Som om katastrofen ikke allerede var her
Ovbidat, Den 18. februar 2017
Oversættelse: Jakob Slebsager Nielsen
Omslagsbillede: Kristine Karlshøj Leopold Petersson
Omslagslayout: Clara Birgersson
35 sider

TEMA: Mens  vi venter på foråret…

UDBRUD! bruger vinterens mørke timer til at læse bøger. Temaet er litteratur og feminisme, og målet er at inspirere. Luk kulden og mørket ude, træk tæppet op over næsen, skru jer godt ned i sofaen og læs med, når vi dykker ned i gamle klassikere og moderne værker.