Hver dag er en kampdag

Som feminist er alle dage en kampdag, men 8. marts er noget helt særligt. Dagen hvor vi fejrer kvinder og minoriteters rettigheder verden over. Alligevel kan man let sidde med ambivalente følelser i dagene efter den store kampdag. Føle sig både opløftet og demotiveret. Opløftet fordi så mange mennesker verden over endnu engang indtog gaderne og krævede ligestilling og lige rettigheder. Demotiveret, fordi Kampdagen kan virke som et deja vu, hvor det er de samme ting der kæmpes for. År efter år. Årti efter årti. Rammes man af opgivelsestrang, kan det være en hjælp at dykke ned i historiebøger og blive mindet om, at det nytter at kæmpe. “Rad Women Worldwide” fortæller nogle af de historier, der kan være med til at give en håbet tilbage.

Af Isa Marie Romby
Illustration: Miriam Klein Stahl
Marts 2017

“Rad Women Worldwide” er opfølgeren til Kate Schatz og Miriam Klein Stahls bog “Rad American Women”, der udkom i 2015. Igen har Schatz stået for teksten, mens Stahls linoleumstryk sætter ansigt på de kvinder, der portrætteres. I opfølgeren bevæger de sig ud over USA’s grænser og ud i den store verdens afkroge, for at berette om kvinder med kant, kampgejst og karakter, som har været med til at forme og ændre verden.

Tanken bag både “Rad American Women” og “Rad Women Worldwide” er, at de skal inddrages i historieundervisning og derigennem åbne op for, at de mange kvinder, som har været med til at forme historien ikke glemmes. Sproget i “Rad Women Worldwide” er derfor tilpasset et yngre publikum. Dog er det hverken barnligt eller forsimplet, men inddrager virkelighedens kompleksitet og detaljer om vold, undertrykkelse og uretfærdigheder, som nogle af de portrætterede kvinder har været udsat for.

Social retfærdighed er ikke en selvfølge

I en tid hvor kvinders og minoriteters rettigheder mere eller mindre direkte udfordres eller rulles tilbage, er det rart at blive mindet om, at historien byder på et utal af handlekraftige mennesker, som ikke har givet op uanset udfordringernes størrelser eller kompleksitet. “Rad Women Worldwide” fortæller letspiseligt om nogle af de kvinder op igennem historien, der ikke har lyttet, når de har fået at vide, at det ikke nytter at kæmpe. Og bogen skildrer nulevende kvinder, der ikke giver op og som insisterer på social retfærdighed.

Social forandring er ikke et quick-fix. Og det skal ikke tages for givet. “Rad Women Worldwide” skildrer netop vigtigheden i bevidstheden om dette. I århundreder er der blevet kæmpet for rettigheder, goder og muligheder, som vi har en tendens til at tage for givet. Men vi skal være opmærksomme på ikke at tage noget som helst for givet. Særligt ikke vores tilkæmpede rettigheder. “Rad Women Worldwide” giver et indblik i mange af de ofre kvinder har været nødt til at give, for at opnå stemmeret, retten til at bestemme over egen krop, retten til at studere og være en del af arbejdsmarkedet.

Rettigheder skal man kæmpe for, ikke tage for givet

Der er stadig lang vej igen på mange fronter, hvilket bogen fremhæver. Men der er også meget på spil og meget, som vi kan miste. Bogen viser historiske kontekster og leveforhold, som ingen af os kunne forestille os at leve under eller ønsker gentaget. Herunder hvordan det indtil 1970erne var forbudt for kvinder i at dyrke sport i Brasilien, og hvordan det ofte var en selvfølge at mænd fik æren for kvinders arbejde og bedrifter, ligesom det var tilfældet med Eniac programmørerne.

Men er vi uopmærksomme og lader snæversynede, fordomsfulde, bange politikere og befolkningsgrupper give efter for deres angst, risikerer vi at miste de rettigheder og muligheder, som vi i den vestlige verden har tilkæmpet os, men i dag tager for givet.

Alle dage er en kampdag

“Rad Women Worldwide” portrætterer kvinder fra hele verden og alle samfundslag. Kampene har været brede og alsidige, men langt hen ad vejen har målet været det samme: ligestilling, rettigheder og muligheden for at leve i et samfund, hvor mennesker respekteres uanset etnicitet, seksualitet, religiøs overbevisning og køn. Vejene dertil har været snoede og forskellige. Og mange må stadig kæmpe hver eneste dag, for at blive accepteret som menneske.

“Rad Women Worldwide” minder os om, at det kan lade sig gøre. At vi alle sammen har krav på de samme rettigheder. Bogen minder os om, at vi står på skuldrene af mennesker, der har kæmpet for en bedre og mere retfærdig verden. Netop derfor er det nødvendigt, at hver dag er en kampdag. Lad os lade håbet løfte os op og tage kampgejsten fra 8. marts med os i alt hvad vi foretager os.

Rad Women Worldwide
Udgivet: 27-09-2016
Forlag: Ten Speed Press
Sprog: Engelsk
Sideantal: 112

STØT UDBRUD! Giv et bidrag på Mæcen.